Strona informacyjna
dla turystów zagranicznych

  • PRZEKROCZENIE GRANICY UKRAIŃSKIEJ
  • SZCZEPIENIE, TEST PCR I SAMOIZOLACJA
  • POBYT NA TERYTORIUM UKRAINY
  • POLISA UBEZPIECZENIOWA Z POKRYCIEM COVID-19
 Kup polisę ubezpieczeniową
ukraine map
ukraine map
ZASADY WJAZDU NA UKRAINĘ

Aktualne zasady przekraczania granicy ukraińskiej reguluje Uchwała Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 1236, z ostatnimi zmianami od 12 stycznia 2022.


Wszyscy cudzoziemcy i posiadacze zezwoleń na pobyt czasowy, niezależnie od kraju przyjazdu na Ukrainę, muszą posiadać polisę ubezpieczeniową (zaświadczenie, certyfikat) wydaną przez firmę ubezpieczeniową zarejestrowaną na Ukrainie, pokrywającą koszty leczenia i obserwacji, ważną przez cały okres pobytu na Ukrainie.


Wszyscy cudzoziemcy, osoby posiadające zezwolenie na pobyt czasowy oraz bezpaństwowcy powinni posiadać jeden z wyżej wymienionych dokumentów:

• dokument potwierdzający otrzymanie jednej lub więcej dawek szczepionki COVID-19, która jest umieszczona przez WHO na liście zatwierdzonych szczepionek dopuszczonych do stosowania w sytuacjach nadzwyczajnych; lub

• zagraniczny certyfikat szczepienia COVID-19 potwierdzający podanie szczepionek COVID-19, które są umieszczone przez WHO na liście zatwierdzonych szczepionek do stosowania w sytuacjach nadzwyczajnych; lub, negatywny wynik testu PCR na obecność COVID-19, lub, wyleczenie się osoby z COVID-19; lub

• ujemny wynik testu PCR lub ekspresowego testu antygenowego na oznaczenie koronawirusa SARS-CoV-2, który został wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed wjazdem.


Badania do wjazdu na Ukrainę nie są wymagane dla osób zaszczepionych i dzieci poniżej 12 roku życia.


Zagraniczni podróżni od 18 roku życia, którzy nie zostali zaszczepieni przeciwko koronawirusowi i przekraczają granicę państwa w celu wjazdu, są zobowiązani do posiadania negatywnego wyniku testu i zainstalowania aplikacji mobilnej do kontroli samoizolacji Wdoma niezależnie od długości pobytu na Ukrainie.


Samoizolacja nie jest stosowana, jeżeli w ciągu 72 godzin od wprowadzenia przeprowadzono test PCR lub szybki test antygenowy i uzyskano wynik ujemny!


Od 29 grudnia 2021 roku zniesiony zostaje wymóg samoizolacji dla wszystkich osób po wjeździe na Ukrainę z terytoriów czasowo okupowanych i Autonomicznej Republiki Krymu - podróżni nie muszą poddawać się obowiązkowej samoizolacji i instalować aplikacji "Wdoma". Nieszczepieni obywatele przybywający z Rosji muszą przejść obowiązkową 14-dniową kwarantannę bez możliwości wcześniejszego zakończenia.


Od 3 grudnia zabroniony jest wjazd na terytorium Ukrainy cudzoziemcom i bezpaństwowcom, którzy nie mają prawa stałego lub czasowego pobytu na Ukrainie i którzy przebywali dłużej niż 7 dni w ciągu ostatnich 2 tygodni na terytorium Republiki Południowej Afryki, Republiki Botswany, Republiki Zimbabwe, Republiki Namibii, Republiki Lesotho, Republiki Eswatini, Mozambiku i Republiki Malawi!
Wyjątki: obywatele Ukrainy; cudzoziemcy i bezpaństwowcy przebywający na stałe lub czasowo na Ukrainie; małżonkowie i dzieci obywateli Ukrainy; pracownicy placówek dyplomatycznych i zagranicznych urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw organizacji międzynarodowych akredytowanych na Ukrainie oraz członkowie ich rodzin; inne kategorie cudzoziemców i bezpaństwowców posiadających zezwolenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych - po wjeździe wymagana jest obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna.


Od 20 września 2021 roku cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy wjeżdżają na Ukrainę w celu tranzytu i posiadają dokumenty potwierdzające opuszczenie kraju w ciągu 48 godzin, są zwolnieni z samoizolacji, a tym samym muszą zainstalować aplikację Wdoma i poddać się testom na Ukrainie.


Kliknij przycisk Więcej, aby dowiedzieć się o szczegółach.


Polisa ubezpieczeniowa, która obejmuje leczenie
Covid-19 i obserwację Covid-19

Koszt polisy ubezpieczeniowej: 3.3 EUR na 3 noce pobytu + 0.80 EUR za każdy kolejny dzień

(Opłata serwisowa + 8% kwoty)

Wypełnić formularz

WYBIERZ KRAJ Z KTÓREGO PRZYJECHASZ NA UKRAINĘ

mieć pytania?

Często Zadawane Pytania

"Vdoma"

Monitorowanie przestrzegania samoizolacji nieszczepionych obywateli od 18 roku życia wjeżdżających na Ukrainę
Więcej szczegółów
.

Zasady pobytu w miastach

Noś maskę
(dzieci poniżej 6 roku życia mogą być bez maski)

Użyj środka
antyseptycznego

Unikaj tłumów,
zawsze noś przy sobie dokumenty tożsamości

Używaj
rękawiczek jednorazowych

Zachowaj
odległość 1,5 m

Zasady przewozu
osób na Ukrainie

Od 21 października dozwolony jest 18 roku życia, transport kolejowy, drogowy (autobusowy)lotniczy posiadających dowód szczepienia lub negatywny wynik testu.

Zasady pobytu w hotelach i restauracjach

Od 18 października 2021:

Undergo
temperature screening

Ubrać maskę ochronną

Zdezynfekuj
ręce

Więcej szczegółów

Undergo
temperature screening

Ubrać maskę ochronną

Zdezynfekuj
ręce

Zasady przebywania
w miejscach publicznych

Zachowaj odległość
co najmniej 1,5 m

Regularnie
dezynfekuj ręce

Daj pierwszeństwo płatnościom zbliżeniowym

Używaj
rękawice ochronne

Na czas trwania kwarantanny jest zabroniona!
  • Przebywanie w środkach transportu, centrach handlowych i rekreacyjnych, sklepach, pomieszczeniach bez środków ochrony osobistej, takich jak maska lub aparat oddechowy, nawet jeśli zostały one wykonane samodzielnie;
Więcej szczegółów

Zachowaj odległość
co najmniej 1,5 m

Regularnie
dezynfekuj ręce

Daj pierwszeństwo płatnościom zbliżeniowym

Używaj
rękawice ochronne

Welcome Ukraine Informacje dla turystów

Wjazd na Ukrainę dla obcokrajowców. Podstawowe zasady.

Więcej szczegółów

Jak działa test PCR
na miejscu w Kijowie?

1

Kup test

2

Po przyjeździe zadzwoń do
laboratorium

3

Laboratorium dotrze do
wskazanej lokalizacji

FORMULARZ UBEZPIECZENIA “EKTA

*Wszystkie dane o podróżnych są wypełnione po łacinie (jak w paszporcie)

You need to fill in this field!

Agent:

Cena ubezpieczenia:
(3.3 EUR for 3 days of stay + 0.80 EUR for each subsequent day)
+8% for service
(4.95 EUR for 3 days of stay + 1.2 EUR for each subsequent day)
+8% for service
(9.9 EUR for 3 days of stay + 2.40 EUR for each subsequent day)
+8% for service

Kto może skorzystać z ubezpieczenia?

Dodaj turystę
Wpisz kod

Wiadomość z kodem została wysłana na Twój adres e-mail

(Jeśli nie otrzymałeś kodu, sprawdź folder Spam lub użyj swojego adresu Gmail)

Отправить код еще раз
 Powrót
Gratulacje, Twoja polisa
została pomyślnie podpisana!

The policy is sent to your E-mail

(Jeśli nie otrzymałeś polisy pocztą w ciągu 30 minut, napisz do nas na infolinięWhatsApp)

Ubezpiecz jeszcze jedną osobę

Odejście PCR

To order in Kiev
Odejście Test PCR

CERTIFIED TEST FOR COVID-19 IN KYIV

One PCR test (on the date you specified)
Two PCR tests (if you need a test when leaving the country)

* All data are entered in Latin alphabet

You need to fill in this field!
Price: 57.80 €

(1x PCR Test)

(2x PCR Tests)

Wpisz kod

Wiadomość z kodem została wysłana na Twój adres e-mail

(Jeśli nie otrzymałeś kodu, sprawdź folder Spam lub użyj swojego adresu Gmail)

Отправить код еще раз  назад
Ваш тест приобретён успешно!

Детали отправлены на электронный адрес

(Если вы не получили email в течении 30 мин., напишите нам на горячую линию WhatsApp)

Приобрести страховку