Strona informacyjna
DLA ODWIEDZAJĄCYCH I GOŚCI UKRAINY

  • PRZEKROCZENIE GRANICY UKRAIŃSKIEJ
  • SZCZEPIENIE, TEST PCR I SAMOIZOLACJA
  • POBYT NA TERYTORIUM UKRAINY
  • POLISA UBEZPIECZENIOWA Z POKRYCIEM COVID-19
  • UBEZPIECZENIE SAMOCHODU NA WJAZD NA UKRAINĘ
 Kup polisę ubezpieczeniową
ukraine map
ukraine map
ZASADY WJAZDU NA UKRAINĘ

Aktualne zasady przekraczania granicy z Ukrainą reguluje Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 1236 z grudnia 2020 r. z ostatnimi zmianami z dnia 07 lutego 2023 r. i obowiązują również w okresie stanu wojennego.


Wszyscy cudzoziemcy i posiadacze zezwoleń na pobyt czasowy, niezależnie od kraju przyjazdu na Ukrainę, muszą posiadać polisę ubezpieczeniową (zaświadczenie, certyfikat) wydaną przez firmę ubezpieczeniową zarejestrowaną na Ukrainie, pokrywającą koszty leczenia i obserwacji COVID-19, ważną przez cały okres pobytu na Ukrainie.


Wszyscy cudzoziemcy, osoby posiadające zezwolenie na pobyt czasowy oraz bezpaństwowcy powinni posiadać jeden z wyżej wymienionych dokumentów:

• dokument potwierdzający otrzymanie jednej lub więcej dawek szczepionki COVID-19, która jest umieszczona przez WHO na liście zatwierdzonych szczepionek dopuszczonych do stosowania w sytuacjach nadzwyczajnych; lub

• zagraniczny certyfikat szczepienia COVID-19 potwierdzający podanie szczepionek COVID-19, które są umieszczone przez WHO na liście zatwierdzonych szczepionek do stosowania w sytuacjach nadzwyczajnych; lub, negatywny wynik testu PCR na obecność COVID-19, lub, wyleczenie się osoby z COVID-19; lub

• ujemny wynik testu PCR lub ekspresowego testu antygenowego na oznaczenie koronawirusa SARS-CoV-2, który został wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed wjazdem.


Badania do wjazdu na Ukrainę nie są wymagane dla osób zaszczepionych i dzieci poniżej 12 roku życia.


Cudzoziemiec od 18 roku życia, którzy nie zostali zaszczepieni przeciwko koronawirusowi i przekraczają granicę państwa w celu wjazdu, są zobowiązani do posiadania negatywnego wyniku testu i zainstalowania aplikacji mobilnej do kontroli samoizolacji Wdoma niezależnie od długości pobytu na Ukrainie.


Samoizolacja nie jest stosowana, jeżeli w ciągu 72 godzin od wprowadzenia przeprowadzono test PCR lub szybki test antygenowy i uzyskano wynik ujemny!


Od 20 września 2021 roku cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy wjeżdżają na Ukrainę w celu tranzytu i posiadają dokumenty potwierdzające opuszczenie kraju w ciągu 48 godzin, są zwolnieni z samoizolacji, a tym samym muszą zainstalować aplikację Wdoma i poddać się testom na Ukrainie.


Kliknij przycisk Więcej, aby dowiedzieć się o szczegółach.


Polisa ubezpieczeniowa, która obejmuje leczenie
Covid-19 i obserwację Covid-19

Koszt polisy ubezpieczeniowej: 3.3 EUR na 3 noce pobytu + 0.80 EUR za każdy kolejny dzień

(Opłata serwisowa + 8% kwoty)

Wypełnić formularz

WYBIERZ KRAJ Z KTÓREGO PRZYJECHASZ NA UKRAINĘ

mieć pytania?

Często Zadawane Pytania

"Vdoma"

Monitorowanie przestrzegania samoizolacji nieszczepionych obywateli od 18 roku życia wjeżdżających na Ukrainę
Więcej szczegółów
.

Zasady pobytu w miastach

Zalecany tryb maski!

Użyj środka
antyseptycznego

Unikaj tłumów,
zawsze noś przy sobie dokumenty tożsamości

Używaj
rękawiczek jednorazowych

Zachowaj
odległość 1,5 m

Zasady przewozu
osób na Ukrainie

Podczas stanu wojennego przebywanie w transporcie nie wymaga zaświadczeń o COVID.

Zasady pobytu w hotelach i restauracjach

Od 24 lutego 2022:

Undergo
temperature screening

Ubrać maskę ochronną

Zdezynfekuj
ręce

Więcej szczegółów

Undergo
temperature screening

Ubrać maskę ochronną

Zdezynfekuj
ręce

Zasady przebywania
w miejscach publicznych

Zachowaj odległość
co najmniej 1,5 m

Regularnie
dezynfekuj ręce

Daj pierwszeństwo płatnościom zbliżeniowym

Używaj
rękawice ochronne

W czasie stanu wojennego
  • W czasie stanu wojennego przebywanie w centrach handlowo-rozrywkowych, sklepach i lokalach nie wymaga zaświadczeń o COVID.
    Maseczki są zalecane na terenie całego kraju.
Więcej szczegółów

Zachowaj odległość
co najmniej 1,5 m

Regularnie
dezynfekuj ręce

Daj pierwszeństwo płatnościom zbliżeniowym

Używaj
rękawice ochronne

Welcome Ukraine Informacje dla turystów

Wjazd na Ukrainę dla obcokrajowców. Podstawowe zasady.

Więcej szczegółów

FORMULARZ UBEZPIECZENIA “EKTA

*Wszystkie dane o podróżnych są wypełnione po łacinie (jak w paszporcie)

You need to fill in this field!

Agent:

Cena ubezpieczenia:
(3.3 EUR for 3 days of stay + 0.80 EUR for each subsequent day)
+8% for service
(4.95 EUR for 3 days of stay + 1.2 EUR for each subsequent day)
+8% for service
(9.9 EUR for 3 days of stay + 2.40 EUR for each subsequent day)
+8% for service

Kto może skorzystać z ubezpieczenia?

Dodaj gościa
Wpisz kod

Wiadomość z kodem została wysłana na Twój adres e-mail

(Jeśli nie otrzymałeś kodu, sprawdź folder Spam lub użyj swojego adresu Gmail)

Отправить код еще раз
 Powrót
Gratulacje, Twoja polisa
została pomyślnie podpisana!

The policy is sent to your E-mail

(Jeśli nie otrzymałeś polisy pocztą w ciągu 30 minut, napisz do nas na infolinięWhatsApp)

Ubezpiecz jeszcze jedną osobę

Odejście PCR

To order in Kiev